MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Schipluiden steeds strijdvaardiger om elzen

26 februari 2021. Bewoners van Schipluiden worden steeds strijdvaardiger om de laatste negen elzen aan de Dorpsstraat te redden. Ondanks breed verzet houden de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland vast aan het rooien van de prachtige karakteristieke bomen. De Midden-Delfland Vereniging, de Bomenstichting, de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en stichting Midden-Delfland is Mensenwerk aarzelen niet om zonodig de rechter in de arm te nemen tegen de dreigende kap.

Laatste elzen in de Dorpsstraat aan Schipluiden. Foto Michel van Ruijven.
Laatste elzen aan de Dorpsstraat in Schipluiden. Foto Michel van Ruijven.

Alsof het niet goedschiks kan. Met die gedachte doen de organisaties een dringend beroep op de gemeenteraad van Midden-Delfland die begin maart vergadert. Zij stuitten alsmaar op het college van B & W dat de kap onvermijdelijk noemt gezien de werkwijze van de aannemer. Alternatieve oplossingen brachten andere nadelen met zich mee, heet het.

‘Bijna alle bomen aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade zijn al weg voor de kadeverbetering van de Gaag tegen overstromingsgevaar. De laatste negen elzen staan nu op de nominatie’, aldus MDV-lid en bomenkenner Michel van Ruijven. Voor de monumentale Dorpskerk zou het een heel kaal en kil gezicht worden als ze weg zijn. Het kerkbestuur is ook al in de pen geklommen en stuurde een brief aan het college. Bovendien is aan de bewoners eerder toegezegd dat de gezonde elzen behouden konden worden. Zij zijn beeldbepalend voor de entree van het dorp. ‘Kap zou de dorpskern van Schipluiden een blote billen aangezicht geven, zoals nu verderop al het geval is.’

Kap zou ook in strijd zijn met de eigen groene en Cittaslow-doelstellingen van de gemeente.

Centenkwestie

De organisaties twijfelen op basis van onderzoek van een geotechnisch expert aan de technische noodzaak om de overgebleven elzen langs het water te rooien. De indruk is dat er simpelweg is gekozen voor de goedkoopste werkwijze en partijen hier ‘krampachtig’ aan vasthouden. De kostenafwegingen en argumenten van de gemeente voor de kap zijn niet openbaar, geen transparantie in deze kwestie.

Dat er gelijkwaardige bomen teruggeplant worden, zoals het college stelt, is dubieus. Het zullen altijd kleinere bomen zijn die decennia nodig zullen hebben om het huidige volume van de elzen te krijgen.

Monumentale Dorpskerk in Schipluiden nu nog verscholen achter de els. Foto Michel van Ruijven.
Monumentale Dorpskerk in Schipluiden nu nog verscholen achter de els. Foto Michel van Ruijven.

Bron: Persbericht 26 februari 2021.


Bezwaar tegen kap laatste elzen in Schipluiden

8 januari 2021. De laatste negen elzen aan de Dorpsstraat in Schipluiden worden niet gekapt maar moeten behouden blijven. ‘Als deze bomen ook weg zijn, staat er vrijwel geen enkele boom meer langs de Gaag. Het aanzien van de Dorpskerk vanaf de Singel of komend vanaf de Rijksstraatweg wordt daardoor wel heel kaal en kil, zonder stoffering die de seizoenen doet beleven. Voordat er bomen staan met eenzelfde omvang, duurt het zeker vijftien jaar', aldus de Midden-Delfland Vereniging, de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en stichting Midden-Delfland is Mensenwerk. Zij maken daarom gezamenlijk bezwaar tegen de bomenkap.

Bezwaar bomenkap Schipluiden - 8 januari 2021

Kapvergunning

In oktober startten in het dorp kadeversterkingen tegen overstromingsgevaar. De bomen langs de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade konden niet blijven staan en werden weggehaald. Eind november werd het werk stilgelegd vanwege problemen en er begon onderzoek.

Desondanks vroeg het Hoogheemraadschap van Delfland om een kapvergunning voor de negen elzen die er nog staan. De Bomenstichting trok als eerste aan de bel en noemde de aanvraag ‘voorbarig, niet te begrijpen en onwenselijk’. Ook omdat aan de bewoners is toegezegd dat juist deze elzen behouden konden worden.

Aanzien

Volgens de drie andere organisaties zijn de mooie bomen beeldbepalend en ruim voldoende vitaal om ‘nog vele jaren het aanzien van het dorp te sieren’, aldus Michel van Ruijven van de MDV-werkgroep Bomen. Vlak voor de jaarwisseling tekenden de organisaties daarom ook bezwaar aan tegen de vergunningsaanvraag bij college en raad van Midden-Delfland. Ze onderstrepen nadrukkelijk dat het gemeentebestuur duurzaamheid en groen hoog in het vaandel heeft staan.

Bezwaar bomenkap Schipluiden - 8 januari 2021
De elzen (rechts) in herfsttooi. Foto Michel van Ruijven.

Bron: Persbericht 7 januari 2021.

11 september 2021