MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Wandelkade Kraaiennest afgesloten tijdens broedseizoen

22 februari 2021. Staatsbosbeheer gaat in samenwerking met Agrarische Natuurvereniging Vockestaert de wandelkade in het Kraaiennest tijdelijk afsluiten van 26 februari t/m 31 juli. De afsluiting van de wandelkade is noodzakelijk om de weidevogels rust te geven tijdens het broedseizoen. In de overige delen van het Kraaiennest blijft de situatie ongewijzigd.

Kraaiennest wandelkade afgesloten tijdens broedseizoen - 22 februari 2021
De wandelkade, hier rechts, langs de gruttoplas.

Vogel broed- en rustgebied

Wie een bezoekje brengt aan recreatiegebied het Kraaiennest ziet dat het nieuwe vogelparadijs voor grutto’s en andere weidevogels klaar is. De plas fungeert naast waterberging als foerageergebied voor weidevogels zoals de grutto. In het midden van de plas zijn eilandjes gemaakt die dienen als slikkengebied voor de grutto’s. Om te voorkomen dat honden en vossen naar het midden van de plas zwemmen en de vogels verjagen, is een raster aangebracht. Binnenkort worden de schelpen over het eiland verdeeld en worden er rondom de plas o.a. nog fruitbomen aangeplant en een voedselakker ingezaaid.

Kraaiennest wandelkade afgesloten tijdens broedseizoen - 22 februari 2021
De gruttoplas en het wakend oog van het kunstwerk de Human Memory.

Broedseizoen

De grutto en andere weidevogels komen vanaf het vroege voorjaar naar de plas om te rusten na een lange tocht. Tot en met de zomer vliegen de vogels vliegen heen en weer tussen de Gruttoplas en de naastgelegen polder om voedsel te zoeken. In de polder wordt gebroed en worden de kuikens grootgebracht. Aan het einde van het broedseizoen komen de grutto’s terug naar de plas om zich voor te bereiden op hun trek naar West-Afrika. Om de Grutto’s de benodigde rust te gunnen, is de wandelkade daarom tijdelijk gesloten van 26 februari t/m 31 juli.

Contact

Voor informatie over weidevogels kunt de website van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert bezoeken, www.vockestaert.nl. Of u kunt contact opnemen via info@vockestaert.nl. Heeft u vragen over het gebied? Dan kunt u contact opnemen met de boswachter via hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl of 010-4600591.

Bron: Persbericht Vockestaert 21 februari 2021.

22 februari 2021