MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Crowdfunding voor restauratie van het hek van Buitenplaats Hodenpijl van start

14 april 2021. De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft het initiatief genomen om het monumentale hek van buitenplaats Hodenpijl aan de Tramkade te laten restaureren. In aanwezigheid van een klein aantal genodigden werd het bouwbord onthuld en werden enkele hekdelen ceremonieel weggenomen. De kosten voor restauratie van het huidige hek worden gedekt door enkele fondsen.

Om ook de verdwenen draaiende delen terug te krijgen is een crowdfundingactie gestart met als doel 10.000 euro te vergaren. Bekijk de website van de stichting MDMW hoe u ook kunt bijdragen. De firma Bitter uit Delfgauw, met wortels in Den Hoorn, gaat zorgen voor het smeedwerk; de firma Mensert uit Delft maakt het metselwerk weer in orde. Het gaat hierbij vooral om de rollagen en de hardstenen blokken waarin het hek is verankerd.

Start restauratie van het hek van Hodenpijl - 14 april 2021

Het is niet zo duidelijk wanneer het hek bij de buitenplaats werd geplaatst, maar vermoedelijk ergens in het midden van de negentiende eeuw, of misschien nog eerder. Toen de WSM spoorbaan werd aangelegd in de periode 1910-1912 werd de kade van de Gaag verbreed en de voetsloten verlegd. Ook werden de nu nog aanwezige heulen over deze sloten gemetseld. Het hek van de buitenplaats Hodenpijl moet toen zijn verplaatst naar de huidige locatie en verlengd met een hek van dunner materiaal. Ergens in de jaren zeventig of tachtig is de linker staander verplaatst om bredere (melk)wagens te laten passeren. In die tijd of enige tijd later zijn de draaiende hekdelen verwijderd en helaas nooit meer teruggevonden.

Start restauratie van het hek van Hodenpijl - 14 april 2021
Onder toeziend oog van Gerard Bitter halen Pia van Oord (MDMW) en twee bewoners van de buitenplaats Hodenpijl een deel van het hekwerk van zijn plaats.

Met behulp van de spaarzame oude foto's is een reconstructie gemaakt van het gehele hek, inclusief de draaiende delen. In de folder van het project is deze reconstructie afgebeeld. De werkzaamheden zullen in de komende maanden plaatsvinden, en het zou fijn zijn als ook het beoogde bedrag van 10.000 euro dan binnen is. Op de website van stichting MDMW wordt de status van de crowdfunding bijgehouden en de voortgang van de restauratie in beeld gebracht.

Start restauratie van het hek van Hodenpijl - 14 april 2021
Ook de WOS was getuige van de start van het restauratietraject.

15 april 2021