MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

'Alle vogels verzamelen', voor de trektocht naar het zuiden

26 juli 2021. Het broedseizoen is voor de meeste vogels wel voorbij, dus tijd om te verzamelen voor wellicht een lange trektocht naar het zuiden. Veel grutto's zijn al naar het zuiden vertrokken, zoals deze website laat zien. In de Duifpolder verzamelen kieviten en spreeuwen in grote groepen. Het wordt weer tijd voor spreeuwenzwermen. Maar spreeuwen vliegen ook graag mee met groepen kievieten.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
Een grote groep spreeuwen komt in glijvlucht terug van het spreeuwenzwermen, luchtacrobatiek zoals alleen zij dat kunnen.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
In de Duifpolder nabij de Vlietlanden bevindt zich een behoorlijke groep jonge en oudere kieviten. Zij kunnen het goed vinden met de spreeuwen en vliegen vaak ook samen in grote groepen.

De vogelplas van het Kraaiennest is inmiddels een stuk stiller geworden. De laatste kluten wachten totdat hun jongen klaar zijn om mee te vliegen. Boven de plas en in oeverzwaluwwand is nog volop activiteit van deze snelle vogels. Verder ontmoeten we enkele nieuwe bezoekers, zoals een jonge wilde zwaan en een lepelaar. Wie weet komen deze soorten in het nieuwe voorjaar ook hier heen.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
Een van de laatste klutenpaartjes met jongen op de eilandjes in de vogelplas van het Kraaiennest.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
Er is nog veel activiteit boven de plas en bij de oeverzwaluwwand.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
Overtollig water uit de Scheewatering wordt tijdelijk opgeslagen in de vogelplas van het Kraaiennest, die nog steeds fungeert als calamiteitenberging.

Het is een periode van zon, afgewisseld met heftige regenbuien die tot enige overlast leiden. De schutten van de vogelplas van het Kraaiennest zijn opengezet om hier tijdelijk water te bergen. Het is wel te hopen dat de paar schapen, die het gras op de eilandjes 'maaien', droog blijven.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
Een nog jonge wilde zwaan verkent de vogelplas van het Kraaiennest.

Alle vogels verzamelen - 26 juli 2021
Ook voor lepelaars vormen de plas en nabijgelegen bosje wellicht een goed fourageer- en broedgebied. In de Bieslandse Polder, ten noorden van Delft, broeden al enkele jaren lepelaars.

27 juli 2021