MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Midden-Delflandprijs 2021 voor Piet van der Eijk

9 juni 2021. De Midden-Delflandprijs 2021 gaat naar Piet van der Eijk uit Den Hoorn voor zijn vasthoudende en standvastige inzet en grote betrokkenheid om het belang van bomen in het landschap onder de aandacht te brengen en bomen te beschermen.

De prestigieuze prijs, beter bekend als ‘de Kievit’, werd aan hem uitgereikt tijdens de algemene vergadering van de Midden-Delfland Vereniging (MDV) dinsdagavond 8 juni. De Kievit is het bijbehorende kunstwerkje van keramiste Tineke van Gils uit Schipluiden.

Midden-Delflandprijs voor Piet van der Eijk
Piet van der Eijk en zijn vrouw Joke. Foto Martin Visser.

Bomen

Als lid van de werkgroep Bomen van de vereniging volgt Piet van der Eijk het bomenbeleid van o.a. de gemeente Midden-Delfland en is hij alert op kapvergunningen en herplantplannen (bijv. ‘t Kraaiennest). Hij is op dit terrein sinds 2000 ook actief als regionaal contactpersoon, boominspecteur, vraagbaak en ereadviseur van de landelijke Bomenstichting.

In 2017/2018 werkte de geboren Delftenaar Piet van der Eijk, die tot 2001 een hoveniersbedrijf had, mee aan een omvangrijk bomeninventarisatieproject in het buitengebied van de gemeente Midden-Delfland. Momenteel is hij betrokken bij de realisatie van een pluktuin met fruitbomen en schapenweide in Schipluiden.

Ook werkt hij onvermoeibaar mee aan de Midden-Delfland Dag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 19 juni en verzorgt hij met regelmaat workshops (fruit)bomen snoeien. Van begin af aan is hij lid van de MDV-werkgroep Paden. Geen themawandeling of Piet is bij de organisatie betrokken en vaak ook als gids.

Midden-Delflandprijs sinds 1997

De Midden-Delflandprijs (F.W. van Ooststroomprijs) is in 1997 ingesteld door het bestuur van de Midden-Delfland Vereniging, ter gelegenheid van het afscheid als bestuurslid van Frits van Ooststroom, die vanaf de oprichting in 1977 de vereniging o.a. als secretaris/penningmeester heeft gediend. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een vrouw of man die zich inzet voor het behoud of verbetering van het Midden-Delflandgebied.

Bron: Persbericht Midden-Delfland vereniging 11 juni 2021.


De Midden-Delflandprijs van de Midden-Delfland Vereniging

De eerste Midden-Delflandprijs in 1997 bestond uit een oorkonde en een kunstwerkje in de vorm van een kievit, gemaakt door de beeldhouwster Britt Wickstrom uit Capelle aan de IJssel. Daarna werd een replica als prijs geschonken. Vanaf 2013 (of wellicht eerder) is 'De Kievit' een creatie van Tineke van Gils. De volgende personen ontvingen de prijs: Frits van Ooststroom (1997), Jo Borgman (posthuum, 2000), Arie van den Berg (2004), Epko Bult (2007), Nico van Paassen (2009), Huub van 't Hart (2011), Jacques Moerman (2013), Henk Groenendaal (2015), Pia van Oord (2017), Inge van den Heuvel-Van Paassen (2018), Piet van der Eijk (2021).

16 juni 2021